PETER HOLST HENCKEL

Portræt af en udstilling
18. september - 24. oktober 2020

Se værkliste her!

Det stigende smittetryk i Danmark gør naturligvis, at vi holder øje med antallet af gæster - vi kan derfor blive nødt til at bede gæster om at vente lidt med at gå ind, hvis vi har mange besøgende. Vi håber på forståelse og godt humør, mens vi passer på hinanden. Vi har naturligvis håndsprit og mundbind i galleriet.


Portrait presseheader b

Med udstillingen Portræt af en udstilling præsenterer SPECTA en række nye værker af Peter Holst Henckel, som giver et nyt bud på, hvad portrætkunst kan være i dag. Udstillingen består af fjorten værker, som hver især viser og fortolker en række faktiske personer, som på den ene eller anden måde har en central betydning for kunstnerens arbejde. Udstillingen sætter således spot på en række af de uundværlige, men ofte usynlige individer, som på forskellig vis, sammen med kunstneren, er med til at skabe kunsten eller gøre det muligt for publikum at opleve den.

Traditionelt og historisk har portrætkunsten især været optaget af magtens mænd og kvinder. På den måde er der skabt en fortælling om, hvem der gennem tiderne har været vigtige og værd at huske for eftertiden. Portrætkunsten har således været med til at definere vores syn på historien og bekræftet vedtagne strukturer og magthierarkier. Imidlertid står det i dag mere klart, at sådanne fortællinger ofte har blinde vinkler, som udelader eller skjuler vigtige dele af historien.

Set i det perspektiv, kan Peter Holst Henckels udstilling forstås som et forsøg på at give et større og mere nuanceret billede af hvordan og af hvem kunsten skabes. Mange mennesker abonnerer på en forestilling om den ensomt arbejdende kunstner, som skaber sine værker i atelierets verdensfjerne solitude. En mere eller mindre romantisk fortælling, som dyrker kunstneren som den selvbestaltede og selvtilstrækkelige éner.

Portrætterne på Peter Holst Henckels udstilling giver os en helt anden fortælling om kunstens og kunstnerens virkelighed, og det bliver klart, at når en udstilling skabes og vises er mange forskellige faggrupper involverede. Her præsenteres vi nemlig for personer som bl.a. Håndværkeren, Rammemanden, Assistenten og Hustruen, men også for bl.a. Kunsthistorikeren, Museumsdirektøren og Galleristerne. Eksempler på nogle af de personer, som kunstneren er i kontakt og dialog med og som, i kraft af deres særlige kunnen eller rolle, har betydning for det kunstneriske arbejde. Som samlet udsagn, skal Portræt af en udstilling således ses som en hyldest til den del af kunstverdenen, som vi normalt ikke rigtig har øje for eller tillægger særlig stor betydning.

Enkeltvis kan udstillingens værker bedst beskrives som indlevede visuelle og konceptuelle fortolkninger af de respektive personer, deres faglige rolle og betydning i kunstens tilblivelsesproces. F.eks. består portrættet af rammemanden (Klaus Gråe) af et fotografisk portræt indrammet i en helt speciel træramme, der er konstrueret så foto og ramme tilsammen danner en nærmest uforståelig trompe l´oeil-effekt. I et andet portræt ses en høj stabel af kunstbøger, hvor ansigtet af den kvindelige kunsthistoriker (Bente Scavenius) fragmenteret kommer til syne blandt bøger, der udelukkende omhandler mandlige kunstnere.

Peter Holst Henckel (DK, 1966)har talrige udstillinger i Danmark og udlandet bag sig og han er repræsenteret på en lang række museer og offentlige og private samlinger i ind og udland. Samtidig har Peter Holst Henckel over en årrække arbejdet i krydsfeltet medlem kunst og arkitektur, og blandt hans seneste udsmykninger er Fyns HF i Odense, Rødkilde Skole i København, Det nye Skuespilhus i Kbh, Rambølls Hovedkvarter i Ørestaden og KUA.